Як налаштувати редірект?

Перейдіть до панелі керування ISPManager → розділ "WWW" → підрозділ "WWW-домени" → виберіть домен → іконка "Редіректи" → іконка "Створити" → заповніть у формі потрібні поля → підтвердіть зміни кнопкою "ОК".

Для гнучкої роботи використовуйте файли .htaccess

Перейдіть до панелі керування ISPManager → розділ "WWW" → підрозділ "WWW-домени" → виберіть домен → іконка "Каталог" → створіть новий файл .htaccess або додайте потрібний скрипт:

Для редіректу з www.сайт.com на сайт.com:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.сайт.com$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://сайт.com/$1 [R=301,L]

Для редіректу із сайт.com на www.сайт.com:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^сайт.com [NC]

RewriteRule ^(.*) http://www.сайт.com/$1 [L,R=301]

Як настроїти редирект з HTTP на HTTPS?

Перейдіть в панель керування ISPManager → розділ "WWW" → підрозділ "WWW-домени" → виберіть домен → іконка "Змінити" → пункт меню "Захищене з'єднання (SSL)" → встановіть мітку → у полі "Перенаправляти HTTP-запити в HTTPS" встановіть позначку → підтвердіть зміни кнопкою "ОК".

Також можна використовувати файли .htaccess для редагування:

з HTTP на HTTPS:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP:SSL} !=1 [NC]

RewriteRule ^(.*) https://сайт.com/$1 [L,R=301]

Замість сайт.com підставте адресу сайту, для якого налаштовується редірект.

з HTTPS на HTTP:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP:SSL} =1 [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

з HTTP на HTTPS для певного каталогу:

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP:SSL} !=1 [NC]

RewriteRule ^admin(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/admin$1 [L,R]

Замість admin підставте назву каталогу, для якого налаштовується редірект.Ця інформація виявилася корисною?